Artykuł

Fake news, real threats – komunikacja w epoce postprawdy

CMO in disruption time

13 czerwca w warszawskiej siedzibie Deloitte odbyło się kolejne spotkanie European Association of Communication Directors (EACD). W gronie ekspertów dyskutowaliśmy na temat zagrożeń związanych z dezinformacją i wyzwań komunikacyjnych w czasach post-prawdy.

Zmiany w postrzeganiu autorytetów, w tym mediów są bezlitosne – jak pokazują prezentowane przez Natalię Hatalską trendy coraz mniej ufamy instytucjom, a nasza wiedza w coraz większym stopniu zależy od naszych emocji – wierzymy w to w co chcemy wierzyć, w co miło jest nam wierzyć. Jednocześnie badania pokazują, że obowiązujący porządek świata jest w coraz mniejszym stopniu akceptowany, zwłaszcza wśród młodszych respondentów. W konsekwencji gwałtowne zmiany polityczne, które w ostatnich miesiącach zaskoczyły ekspertów, spotkały się z aprobatą wśród młodych.

Krzysztof Najder w swojej prezentacji trendów skupił się na wewnętrznym konflikcie między aspiracjami a potrzebami ludzi, oraz tym co z tych rozbieżności wynika dla komunikacji marek, kształtowania ich wizerunku i pozycji rynkowej. Erozja autorytetów przy jednoczesnym wzroście znaczenia relacji nieformalnych, realizowanych głównie online wspiera rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji i dowodów anegdotycznych.
W panelu moderowanym przez Małgorzata Bonikowska z THINKTANK Magazine oprócz Natalii Hatalskiej i Krzysztofa Najdera wzięli udział również Michał Kobosko, Łukasz Lipiński, Tomasz Machała I Grzegorz Szczepański.

Na styku dziennikarstwa, komunikacji korporacyjnej i badań społecznych szczególnie wyraźnie widać jak duże znaczenie ma następująca zmiana mentalności społecznej. Paradygmaty systemu edukacji nie zmieniły się od czasów rewolucji przemysłowej, mimo że kompetencje określające miejsce jednostki w świecie są diametralnie inne. Nadejście społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza jest największą wartością wymaga zdolności krytycznego myślenia i analitycznego podejścia do rzeczywistości. Bez tego niezwykle trudna jest ocena prawdziwości informacji, ich źródeł. Renomowane redakcje wkładają bardzo wiele wysiłku w obronę przed fałszywymi wiadomościami, które i tak błyskawicznie rozprzestrzeniają się w social media. Tylko co trzeci internauta ma świadomość, że zetknął się z fake news, przy czym uzasadnione jest przypuszczenie ze pozostałe dwie trzecie po prostu nie są tego świadome!

Jednocześnie łatwość i powszechność komunikacji socialmediowej sprawia, że marki są zmuszone do pozostawania w stanie nieustającej gotowości i posiadania szeroko zakrojonych strategii antykryzysowych. Jeden wpis (niezależnie od tego czy jest prawdziwy, czy nie) może podważyć opracowywaną przez lata strategię wizerunkową. Jakkolwiek zagrożenie to dotyczy dziś wszystkich, to znacznie odporniejsze na nie są te brandy, które konsekwentnie i realnie są obecne społecznie za pośrednictwem działań CSR.

Co oprócz tego? Obecni na spotkaniu eksperci byli zgodni co do źródeł zmian, ale nie co do sposobów radzenia sobie z nimi. Wyraźnie widoczne jest, że post-prawda różnych firm dotyka w różny sposób i wymaga indywidualnego, dopracowanego podejścia. Nadal możemy tworzyć skuteczną komunikację, natomiast musimy być świadomi realiów w jakich się poruszamy i specyfiki naszej grupy docelowej.

Więcej informacji o przyszłych działaniach Europejskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Komunikacji znajduje się na stronie EACD.

 

"W Wirtualnej Polsce tworzymy ponad 300 tekstów dziennie i ta liczba rośnie," powiedział Tomasz Machała.

Tomasz Machała podczas spotkania EACD

Subskrybuj "CMO w czasach niepokoju"

Otrzymuj powiadomienia o nowych odcinkach podcastu:

Apple (iTunes)  |  Android  | RSS  |  e-Mail

Czy ta strona była pomocna?