WorldClimate

Artykuł

WorldClimate 

Globalna strategia klimatyczna Deloitte – jak realizujemy ją w Polsce?

Firma Deloitte na całym świecie przyjęła bardzo ambitne cele związane z podążaniem w kierunku neutralności klimatycznej. Deloitte udowodnia, że dysponujemy odpowiednią skalą, wiedzą i zasobami, aby przekuć tę ambicję w znaczące, wymierne działania.

W 2020 roku została ogłoszona Globalna Strategia Deloitte WorldClimate, która określa cele oraz ścieżki transformacji klimatycznej Deloitte na całym świecie. Podstawą jest podjęcie wyzwania redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z wytyczoną przez Porozumienie Paryskie ścieżką 1,5 stopnia. Strategia ta została zwalidowana pozytywnie przez inicjatywę Science Based Targets.

Obok szeroko zakrojonych działań redukujących własną emisję, w centrum których znajduje się redukcja podróży oraz postawienie na energię odnawialną, Deloitte angażuje swoich pracowników do aktywnego działania na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych, wpływa na swoich dostawców i klientów, a także aktywnie wspiera budowanie ekosystemu, w którym biznes może edukować się, dzielić doświadczeniami i współpracować nad strategiami transformacji klimatycznej. Podjęte działania mają przyjęte miary sukcesu, a wyniki gromadzone w formie danych są raportowane na poziomie globalnym.

Firma Deloitte w Polsce opierając się na globalnych wytycznych i wiedzy zespołu ekspertów wypracowała w 2021 roku ambitny, szczegółowy plan redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodnie z trajektorią 1,5 stopnia Celsjusza, ściśle według wytycznych inicjatywy Science Based Targets. Jest on odpowiedzią na wymagania przyjętej strategii WorldClimate Deloitte na całym świecie, ale także mapą drogową koniecznych działań dla firmy w Polsce, gdzie obecnie znajduje się 15 biur.

Filarami planu dekarbonizacji Deloitte Polska są wyznaczone i zadeklarowane w SBTi cele redukcji emisji gazów cieplarnianych m.in.: ograniczenie podróży o 50% na statystycznego pracownika do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2019, przejście w 100% na zieloną energię przez biura z których korzysta Deloitte do 2030, stopniowe obowiązkowe przechodzenie na niskoemisyjne samochody oraz zaangażowanie dostawców, by zdecydowana większość z nich miała cele redukcji emisji zgodne z SBTi.

Implementacja tych wytycznych w Polsce wymagała kilku kroków. Po pierwsze zdefiniowania obszarów działalności firmy, które wchodzą w zakresy pierwszy, drugi i trzeci (Scope 1,2,3 zgodnie z GHG protocol), a potem dokładnego wyliczenia obecnej emisji CO2 w zakresie 1, 2 i 3. Następnym krokiem było określenie scenariuszy emisyjnych w zależności od perspektywy wzrostu firmy, by zmierzyć się z wyzwaniem wzrostu emisji w zależności od sytuacji biznesowej. W dalszych krokach została wykonana analiza kluczowych obszarów działalności, które są źródłem największej części emisji oraz identyfikacja inicjatyw, które przyniosłyby najwyższe i najtrwalsze ograniczenia emisyjności takie jak:

  • wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych,
  • korzystanie wyłącznie z ogrzewania ze źródeł odnawialnych,
  • wprowadzenie nowych zasad podróżowania czy
  • przechodzenie na samochody niskoemisyjne, czyli elektryczne i hybrydowe,
  • oraz zaangażowanie dostawców do ustanowienia własnych celów zgodnych z Porozumieniem Paryskim.

Deloitte pragnie pozytywnie wpływać na środowisko m.in. poprzez kształtowanie proekologicznych postaw wśród swoich pracowników. W tym celu w 2022 roku zainagurowana została seria wewnętrznych webinarów edukacyjnych o tematyce około ekologicznej #PiątkiZKlimatem, podczas których zaproszeni goście prowadzili wykłady i zachęcali uczestników do dyskusji. Wśród prelegentów pojawili się m.in. Ewa Ewart, Filip Springer, Marta Karwacka oraz Adam Wajrak, poruszający tematy takie jak problem wody, ochrona puszczy Białowieskiej czy zrównoważona moda.

Celem cyklu jest edukowanie i inspirowanie pracowników Deloitte do zdobywania wiedzy na temat postępujących zmian klimatycznych oraz umożliwienie im podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich wkładu w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. W trakcie ubiegłorocznej edycji odbyło się aż sześć spotkań, w których udział wzięło ponad 1200 pracowników. Kolejne spotkania cyklu #PiątkówZKlimatem odbywać się będą cyklicznie pod koniec każdego miesiąca 2023 r.

Firma wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Energią zgodny ze standardem międzynarodowej Normy ISO 50 001:2018 od roku 2017. W ramach Systemu została stworzona oraz zakomunikowana całej organizacji Polityka Energetyczna Deloitte w Polsce. Firma dzięki swojej podstawowej działalności oraz działaniom z obszaru zrównoważonego rozwoju stara się pozytywnie wpływać na otoczenie gospodarcze, społeczne oraz środowisko. Tym samym integralnym elementem zarządzania i dostarczania klientom usług o najwyższej jakości jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego i klimatu, w szczególności w odniesieniu do optymalizacji i ograniczania zużycia energii podczas świadczenia usług doradczych.

Firma zużywa energię w różnych formach jako energię elektryczną i cieplną do zapewnienia odpowiednich warunków pracy w budynkach, w których świadczy usługi oraz jako paliwa na potrzeby wykorzystywanych środków transportu. Firma mierzy efektywność poprzez ustanowione na potrzeby Systemu Zarządzania Energią Wskaźniki Efektywności Energetycznej. Efektywność programu mierzona jest obniżeniem zużycia energii elektrycznej oraz bardziej efektywnym jej wykorzystaniem. Celem Firmy jest optymalizacja zużycia energii oraz ciągłe doskonalenie Systemu. Firma będzie kontynuować praktykę w kolejnych latach.

Czy ta strona była pomocna?