Predykcje

Foresight Kulturowy 2025 

Poznaj wszystkie trendy istotne dla Twojej marki. Zobacz jak ważny wpływ mogą mieć na Twoje produkty i usługi. Spójrz na wszystko z konkretnej perspektywy czasowej.

Przekonaj się, dlaczego warto zamówić Foresight Kulturowy 2025 i warsztat dla Twojej marki.

Foresight Kulturowy to wypracowana przez ekspertów Deloitte metoda prognozowania nadchodzących zmian w wartościach, aspiracjach oraz wzorcach konsumpcji związanych z kulturą dnia codziennego.

Foresight Kulturowy stanowi praktyczną pomoc oraz źródło wiedzy i inspiracji, ponieważ nie tylko wskazuje, ale również porządkuje te zmiany i przedstawia ich rynkowe konsekwencje w postaci trendów.

Dlaczego monitorowanie tych zmian jest tak ważne?

To właśnie od nich zależne jest, co konsumenci będą chcieli kupować i za co płacić wyższą cenę. Znajdują się one pod stałym wpływem trendów kulturowo-rynkowych i zmieniają się dynamicznie w czasie. Znajomość wartości, aspiracji oraz dynamika ich zmian stanowi istotne narzędzie w długofalowym, strategicznym planowaniu i tworzeniu silnych marek, innowacji produktowych i usługowych.

To co dzieje się i zmienia w marketingu, odzwierciedla procesy i przemiany zachodzące w szeroko rozumianej kulturze, a nawet w życiu społecznym.

W raporcie Foresight Kulturowy 2025 znajdziesz:

 • Koncepcję Kompromisu Kulturowego
 • Główne wartości i aspiracje kształtujące rynek
 • Trendy w głównych obszarach życia codziennego
 • Dziesiątki przykładów rynkowych wykorzystujących trendy
   

Metodologia badania trendów:

W stworzeniu raportu wykorzystaliśmy autorską metodologię opartą na Koncepcji Kompromisu Kulturowego oraz dogłębną analizę semiotyczną w wybranych obszarach codzienności, czyli Jedzenie, Wygląd, Rodzina, Praca i Rzeczy. W ten sposób śledziliśmy nowe zjawiska kulturowe i konsumenckie na rynkach najbardziej zaawansowanych w rozwoju kulturowym i ekonomicznym. Po konsultacji antropologicznej ostatecznie prezentujemy wyłącznie duże trendy kulturowo-rynkowe z tendencją do utrzymania się lub wzrostu. Część z prezentowanych trendów już teraz obserwujemy na rynkach Europy Środkowej, a część z nich dopiero pojawia się i na razie ma mniejsze znaczenie, co wynika z naszej analizy predyktywnej.

Najważniejsze wnioski z badań:

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Deloitte obecnie wyłaniają się trzy główne metatrendy, które kształtują całą kulturę i rynek. Pierwszy z nich to Zrównoważenie, zgodnie z którym odpowiedzialność za środowisko jest ważną wartością dla klientów. Drugi to Autentyczność, związany ze światem wartości prostoty i naturalności, który jest bezpośrednią odpowiedzią na zbytnie uzależnienie społeczeństwa od technologii. Trzeci z metatrendów dotyczy bardziej życia społecznego niż dóbr i konsumpcji, czyli Wspólnotowość, zgodnie z którą przynależenie do grupy społecznej nie powinno być okupywane rezygnacją z własnej niezależności i indywidualności.
 

Raport składa się z sześciu części:

 1. Omówienie metodologii
 2. Czynniki, które najsilniej wpływają na rynek i kształtują jego trendy
 3. Szczegółowe obserwacje, przykłady i zalecenia w pięciu obszarach codzienności
 4. Nadrzędne, ponadkategorialne metatrendy kulturowo-rynkowe
 5. Porównanie przewidywań obecnego i poprzedniego raportu
 6. Wywiady z zewnętrznymi ekspertami i ich autorskie wizje przyszłości

   

Chcesz poznać wszystkie trendy istotne dla Twojej marki? Zobaczyć jak istotny wpływ mogą mieć na Twoje produkty i usługi? Spojrzeć na nie z konkretnej perspektywy czasowej? 

 • Napisz do nas, zamów Foresight Kulturowy 2025. Wraz z raportem otrzymasz prezentację kluczowych wniosków przedstawionych przez autorów opracowania.
   

Budujesz silną markę, która wymaga dostosowania do dynamicznie zachodzących zmian w życiu społecznym, szeroko rozumianej kulturze, jak i w marketingu? Chcesz od razu wdrożyć wnioski wynikające z Foresightu Kulturowego 2025?

 • Skontaktuj się z nami i zamów warsztat specjalnie opracowany na potrzeby Twojej marki.

 

Najważniejsze wnioski z badań:

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów Deloitte obecnie wyłaniają się trzy główne metatrendy, które kształtują całą kulturę i rynek. Pierwszy z nich to Zrównoważenie, zgodnie z którym odpowiedzialność za środowisko jest ważną wartością dla klientów. Drugi to Autentyczność, związany ze światem wartości prostoty i naturalności, który jest bezpośrednią odpowiedzią na zbytnie uzależnienie społeczeństwa od technologii. Trzeci z metatrendów dotyczy bardziej życia społecznego niż dóbr i konsumpcji, czyli Wspólnotowość, zgodnie z którą przynależenie do grupy społecznej nie powinno być okupywane rezygnacją z własnej niezależności i indywidualności.
 

Raport składa się z sześciu części:

 1. Omówienie metodologii
 2. Czynniki, które najsilniej wpływają na rynek i kształtują jego trendy
 3. Szczegółowe obserwacje, przykłady i zalecenia w pięciu obszarach codzienności
 4. Nadrzędne, ponadkategorialne metatrendy kulturowo-rynkowe
 5. Porównanie przewidywań obecnego i poprzedniego raportu
 6. Wywiady z zewnętrznymi ekspertami i ich autorskie wizje przyszłości


Chcesz poznać wszystkie trendy istotne dla Twojej marki? Zobaczyć jak istotny wpływ mogą mieć na Twoje produkty i/lub usługi? Spojrzeć na nie w konkretnej perspektywy czasowej? Napisz do nas, zamów Foresight Kulturowy 2025 i/lub warsztat dla Twojej marki.

Czy ta strona była pomocna?