Gdzie chmura przynosi największą korzyść dla biznesu?

Artykuł

Gdzie chmura przynosi największą korzyść dla biznesu?

W naszej praktyce zawodowej często spotykamy się z pytaniem „Gdzie chmura przynosi największą korzyść dla biznesu?”, co ma związek z coraz bardziej powszechnym postrzeganiem chmury jako czynnika multiplikującego wartość dla organizacji. Powstaje zatem pytanie, które z rozwiązań bazujących na usługach dostępnych w chmurze w największym stopniu przełożą się na wykreowanie wartości? I jak wobec tego kształtować strategię chmurową przedsiębiorstwa? W tym celu spójrzmy na wyniki badania „Future of Cloud Survey” prowadzonego na rynku amerykańskim, które mogą posłużyć jako drogowskaz dla rozwoju usług chmurowych u nas.

Best cloud solution value | Deloitte Insights

Artykuł powstał na podstawie tekstu opublikowanego w ramach Deloitte Insights autorstwa: Cathleen Domes, David Linthicum, Chris Thomas, Diana Kearns-Manolatos
${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Jeśli chcesz kreować dodatkową wartość, postaw na analizę danych, cyberbezpieczeństwo oraz inwestycje w natywne rozwiązania chmurowe.

Trzy obszary, w których respondenci badania „Future of Cloud Survey” widzą największą wartość z zastosowania chmury to analiza danych, cyberbezpieczeństwo oraz możliwość tworzenia natywnych rozwiązań, w szczególności tych opartych o konteneryzację. Są to usługi bezpośrednio powiązane z takimi korzyściami dla organizacji jak optymalizacja kosztowa, wzrost wydajności i elastyczności oraz skuteczne zarządzanie ryzykami biznesowymi i regulacyjnymi. Dlatego organizacje, którym zależy na optymalizacji oraz budowaniu wartości powinny uwzględnić te elementy w swojej strategii chmurowej. Podejście zakładające tworzenie natywnych aplikacji działających w chmurze oraz w oparciu o kontenery może być także pomocne przy przenaszalności aplikacji oraz planowaniu ekspansji na nowe rynki. Co ważne, pozycja lidera w tych obszarach nie oznacza automatycznie konieczności zwiększania w drastyczny sposób inwestycji w chmurę. Wydatki na chmurę w organizacjach, gdzie korzyści z tych obszarów usług były wyraźnie widoczne, były o 7% wyższe niż średnia dla badanych przedsiębiorstw.

 

W celu poprawy innowacyjności, rozważ AI, ML, AR, VR i quantum computing w oparciu o chmurę

Organizacje, które korzystają z najnowszych możliwości oferowanych w chmurze również wykazały się lepszymi wynikami, jeśli chodzi o rozwój nowych konceptów, produktów i usług czy ekspansję na nowe rynki. Przedsiębiorstwa zaliczane do tej grupy charakteryzowały się wyższymi o ok. 20% rocznymi nakładami inwestycyjnymi na chmurę w porównaniu do średniej dla badanych przedsiębiorstw. Potwierdza to, że inwestycja w rozwiązania chmurowe i wykorzystanie szerszego wachlarza usług może się skutecznie przełożyć na kreowanie wartości biznesowej.

 

W uzyskaniu poprawy we wszystkich obszarach może pomóc inwestycja w blockchain

Organizacje, które wykorzystują technologię blockchain charakteryzowały się wyższymi wynikami prawie dla każdego z analizowanych priorytetów biznesowych w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami badanymi przez Deloitte. Obszar określony na potrzeby raportu jako „Wydajność i elastyczność” okazał się jedynym, w którym wykorzystanie blockchain nie przynosiło istotnych zmian w zakresie kreowania wartości. Może to wynikać z faktu, że technologia ta wymaga jeszcze dopracowania, aby ten efekt był lepiej widoczny albo przeskoczenie poprzeczki ustawionej bardzo wysoko w zakresie wzrostu wydajności i elastyczności dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych nie jest obecnie możliwe.

 

Aby zobaczyć efekt w obszarze zrównoważonego rozwoju i środowiska, warto pomyśleć o usługach chmurowych następnej generacji

Organizacje, które wykorzystują sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, AR, VR oraz quantum, osiągnęły lepsze wyniki w obszarze związanym ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami środowiskowymi. Możliwe jest także, że na wykorzystanie nowoczesnych technologii chętniej decydują się organizacje bardziej patrzące w przyszłość, a tym samym świadome wyzwań klimatycznych i w większym stopniu odpowiadające na nie w swoich strategiach działania.

Czy ta strona była pomocna?