inteligentny rozwój

Analizy

200 mln zł w puli środków na B+R+I na prace z instytucjami naukowymi

Alert europejski (05/2017)

Konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorstw mogą ubiegać się o wsparcie w finansowaniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Projekty aplikacyjne, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jednym z warunków otrzymania dofinansowania będzie wpisanie się projektu w priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, czyli tzw. „Krajowe inteligentne specjalizacje”.

Nabór wniosków potrwa od 18 września do 18 grudnia 2017 r., a budżet konkursu wyniesie 200 mln PLN. Udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorców w całkowitych kosztach projektu wynosi minimum 30%.

Szczegóły dotyczące naboru
Czy ta strona była pomocna?