poir, fundusze ue

Analizy

Ponad 1,2 mld zł w puli środków unijnych na B+R w ramach konkursów POIR ogłaszanych w maju i w czerwcu

Alert europejski (04/2017)

Firmy realizujące projekty badawczo-rozwojowe (B+R) będą mogły ubiegać się o wsparcie zarówno kosztów inwestycyjnych związanych z utworzeniem lub rozwojem centrów badawczo – rozwojowych (np. zakup sprzętu czy prace budowlane), jak i samych prac badawczych (m.in. wynagrodzenia pracowników, amortyzacja, czy podwykonawstwo).

Dofinansowanie nakładów inwestycyjnych możliwe będzie w ramach konkursu 2.1 POIR, wdrażanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Nabór wniosków rozpocznie się 8 maja 2017 roku. Dofinansowanie może wynieść od 10 do 70% kosztów kwalifikowanych w zależności od lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. 

Na początek maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało nabór do sektorowego konkursu GameINN, mającego na celu wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży gier wideo. 

Tabela: 2.1 POIR i GameINN

Również na początek maja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaplanowało nabór do sektorowego konkursu GameINN, mającego na celu wsparcie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z branży gier wideo.

Do końca czerwca trwa konkurs 1.1.1 POIR, tzw. Szybka Ścieżka. Otwarty jest nabór dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla dużych firm. Ponadto, w czerwcu w Szybkiej Ścieżce przewidziano otwarcie dwóch dodatkowych naborów. W okresie 1 czerwca – 31 sierpnia br. o wsparcie będą mogły ubiegać się MŚP z regionów słabiej rozwiniętych, na dofinansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji.

Z kolei w okresie 19 czerwca – 29 grudnia 2017 potrwa nabór wniosków na projeky MŚP posiadające znak Seal of Excellence, czyli certyfikat przyznawany projektom, które starały się o dofinansowanie z programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 i otrzymały wymagane minimum punktowe, ale nie mogły być finansowane ze względu na ograniczenia budżetowe. Szczegóły tych dwóch konkursów pojawią się wkrótce. Poniżej szczegóły obecnie trwających konkursów.

Tabela: Szybka sieżka

Czy ta strona była pomocna?