Jedyna szansa dla dużych firm na dofinansowanie CAPEXu w 2017 r.

Analizy

Rządowe wsparcie istotnych inwestycji

Jedyna szansa dla dużych firm na grant na nowe inwestycje

Alert europejski (01/2017)

Pierwsza połowa 2017 r. to ostatnia szansa na uzyskanie dotacji na realizację inwestycji w sektorze produkcyjnym, usług nowoczesnych oraz inwestycji w badania i rozwój (B+R) w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023". Dofinansowane mogą zostać koszty inwestycyjne lub utworzenie nowych miejsc pracy.

Wysokość wsparcia

Dotacja z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy: do 15 600 PLN na jedno nowoutworzone miejsce pracy (zwiększane o 20% w przypadku inwestycji realizowanych w Polsce Wschodniej).

Dotacja na koszty inwestycyjne: od 1,5% do 7,5% kosztów kwalifikowanych (zwiększane o 5 pp. w przypadku inwestycji realizowanych w Polsce Wschodniej).

Dotacja na centra B+R: do 10% kosztów kwalifikowanych w przypadku centrów B+R.

 

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia:

1.    Inwestycje w branży produkcyjnej w sektorach priorytetowych:

  • motoryzacyjnym,
  • elektronicznym i AGD,
  • lotniczym
  • biotechnologicznym,
  • rolno-spożywczym,

w ramach których planowane jest:

  • utworzenie co najmniej 250 nowych miejsc pracy oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych na poziomie minimum 40 mln PLN (w przypadku dofinansowania zatrudnienia),
  • utworzenie co najmniej 50 nowych miejsc pracy oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych na poziomie minimum 160 mln PLN (w przypadku dofinansowania kosztów inwestycji).

2.    Inwestycje znaczące realizowane w dowolnym sektorze, zakładające utworzenie co najmniej 200 nowych miejsc pracy i poniesienie wydatków inwestycyjnych na poziomie minimum 750 mln PLN lub utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy i poniesienie wydatków inwestycyjnych na poziomie minimum 500 mln PLN.

3.    Inwestycje w sektorze usług nowoczesnych, pod warunkiem utworzenia co najmniej 250 nowych miejsc pracy i poniesienia wydatków kwalifikowanych na poziomie co najmniej 1,5 mln PLN.

4.    Inwestycje w centra badawczo-rozwojowe, w ramach których planowane jest utworzenie co najmniej 35 nowych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych na poziomie:

  • minimum 1 mln PLN (w przypadku dofinansowania zatrudnienia),
  • minimum 10 mln PLN (w przypadku dofinansowania kosztów inwestycji).

Złożenie stosownej aplikacji w pierwszym półroczu 2017 roku pozwoli na zabezpieczenie środków na dotacje również dla inwestycji, których rozpoczęcie planowane jest w przyszłości (deklarowane wartości zatrudnienia i wydatków inwestycyjnych będą musiały zostać zrealizowane do końca 2023 r.).

Czy ta strona była pomocna?