elektromobilność

Analizy

Wsparcie wdrożenia wyników działań B+R dla innowacyjnych MŚP

Alert europejski (03/2017)

Nawet 20 mln PLN dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw realizujących projekty związane z rozwojem innowacyjnych produktów i usług w dwóch konkursach PARP, z których jeden dedykowany jest wyłącznie elektromobilności.

Do 26 kwietnia 2017 r. udzielane są dotacje w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,  tym spośród małych i średnich firm, które wdrażają opracowane przez siebie lub zakupione na rynku nowe rozwiązania/ produkty/ usługi (wyniki prac badawczo – rozwojowych). Na ten cel przeznaczono aż 750 mln PLN. Dodatkowy budżet w wysokości 50 mln PLN został przeznaczony na projekty związane z elektromobilnością. 

Szczegóły dotyczące naborów

Głównym celem programu jest pobudzenie innowacyjności przedsiębiorstw i przełożenie jej na realny produkt (wyrób lub usługę) na rynku. Poza kluczowymi kosztami inwestycyjnymi (m.in. grunty i nieruchomości, środki trwałe, materiały budowlane), beneficjenci programu będą mogli kwalifikować również koszty operacyjne (m.in. wynagrodzenia, sprzęt i aparaturę, patenty i licencje) związane z pracami rozwojowymi oraz zlecone na zewnątrz usługi doradcze.

Rozwój branży pojazdów elektrycznych jest jednym z głównych priorytetów polskiego rządu. Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, stworzony we współpracy Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii, zakłada wspieranie rozwoju produkcji oraz upowszechnienia pojazdów o napędzie elektrycznym. Zgodnie z założeniami, do 2025 roku na polskich drogach ma pojawić się milion pojazdów elektrycznych. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się kolejnych konkursów skierowanych do branży pojazdów elektrycznych. 

Czy ta strona była pomocna?