Nowości

Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce

Państwa skandynawskie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w globalnych rankingach innowacyjności. Na konferencji Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC), która odbyła się 27 października w Warszawie, a także w przygotowanym na tę okazję raporcie zaprezentowano wiele cennych przykładów jak rozwijać innowacje.

Celem projektu, realizowanego w 2016 r. przez Skandynawsko-Polską Izbę Gospodarczą we współpracy z firmami członkowskimi, jest zaprezentowanie potencjału innowacyjnego skandynawskiego biznesu w Polsce oraz możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń między skandynawskimi a polskimi firmami. Owocem tej współpracy jest raport SPCC: „Innowacyjne rozwiązania skandynawskich firm w Polsce”, którego współautorami są m.in. eksperci z zespołu ds. innowacji Deloitte – Jakub Weber i Jerzy Grzesiak. Nasi eksperci przybliżyli nie tylko wszystkie oblicza innowacji, ale również pokazali racjonalne podejście do innowacyjności dla każdego typu podmiotów, przybliżając tym samym temat innowacji w biznesie. Zapraszamy do lektury raportu.

Jakub Weber był również prelegentem na konferencji, na której po raz pierwszy został zaprezentowany ww. raport. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonała Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, które objęło konferencję SPCC honorowym patronatem wraz z ambasadami krajów skandynawskich. Jednym z gości specjalnych konferencji był Hans Henrik Lomholt, reprezentujący duńskie Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz duńską rządową Agencję Nauki, Technologii i Innowacji. Wśród ekspertów - uczestników paneli dyskusyjnych znaleźli się m.in. przedstawiciele Ambasady Finlandii, Ambasady Szwecji oraz firm, których przykłady innowacyjnych działań opisano w raporcie SPCC. Jakub Weber wziął udział w panelu “Jak stworzyć kulturę innowacyjności w firmie”.

Czy ta strona była pomocna?