Thriving in uncertainty. Deloitte’s first biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in Europe

Artykuł

Raport pt. „Thriving in uncertainty. Deloitte’s first biennial cost survey: Cost improvement practices and trends in Europe”

Aby rosnąć trzeba oszczędzać. Czy firmy efektywnie zarządzają kosztami?

kwiecień 2017 r.

Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Holandii, Norwegii oraz Danii. Deloitte przygotował dodatkową analizę dot. Polski. Respondentami byli menedżerowie wyższego szczebla pracujący w dużych firmach, osiągających przychody w wysokości min. 100 mln euro rocznie.

Wybrane wnioski płynące z europejskiego badania:

  • Jako największe zewnętrzne ryzyko europejscy przedsiębiorcy postrzegają niepewność gospodarczą
  • Aż 83 proc. firm europejskich zadeklarowało, że w ciągu najbliższych 24 m-cy rozpocznie proces redukcji kosztów.
  • Dla europejskich menedżerów najważniejszym priorytetem na najbliższe dwa lata jest wzrost sprzedaży (30 proc.), rentowność oraz redukcja kosztów (po 28 proc.).
  • Ponad połowa (52 proc.) respondentów w europejskim badaniu deklaruje, że walczy o obniżenie kosztów na poziomie mniej niż 10 proc.
  • Najważniejszą przyczyną, dla której firmy decydują się na redukcję kosztów jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej (46 proc.) oraz inwestowanie we wzrost przedsiębiorstwa (36 proc.).
  • W ciągu ostatnich 24 miesięcy badane firmy wdrożyły wiele narzędzi wspierania bardziej efektywnego zarządzania kosztami.

Czy ta strona była pomocna?