Wykorzystaj potencjał rozwiązań analitycznych dzięki chmurze

Usługi

Wykorzystaj potencjał rozwiązań analitycznych dzięki chmurze

Wyniki badania „Future of Cloud Survey” jednoznacznie wskazują, że analiza danych jest jednym z trzech kluczowych zastosowań chmury, które w największym stopniu przekładają się na wykreowanie wartości. Są to usługi bezpośrednio powiązane z takimi korzyściami dla organizacji jak optymalizacja kosztowa i wzrost wydajności.

Wyzwania

Firmy gromadzą obecnie ogromne ilości danych o swoich klientach czy też danych operacyjnych. Pojawia się więc pytanie - jak je wykorzystać. Przedsiębiorcy poszukują wsparcia w definiowaniu, projektowaniu i wdrażaniu sposobów wykorzystania danych, które ujawniłyby potencjał w nich drzemiący i miałby wymierny wpływ na biznes.

Kolejnym wyzwaniem jest rozproszenie wielu rozwiązań analitycznych w firmie. Coraz częściej w różnych częściach organizacji powstają nowe eksperymentalne rozwiązania analityczne. Co więcej, zdarza się, że lokalne zespoły analityków nie współpracują ze sobą, często nawet nie wymieniają się wiedzą. Decydenci próbują znaleźć odpowiedzi na pytania, jak właściwie skalować rozwiązania analityczne, aby wykorzystać ich pełny potencjał.

Rozwiązania
Dlaczego warto zastosować sztuczną inteligencję w biznesie?
  • Dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym jest istotą dzisiejszego zarządzania, a waga aktualności informacji rośnie wraz z poziomem niepewności w otoczeniu gospodarczym. Jakość decyzji podejmowanych przez decydentów w firmie zależy od jakości danych i możliwości wyciągania wniosków bez opóźnień.
  • Inteligentna automatyzacja procesów
    Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów operacyjnych jest automatyzacja i optymalizacja procesów jakie można identyfikować wewnątrz każdej firmy.
  • Decyzje oparte na danych
    Zarządzanie danymi, które są w dzisiejszych czasach pozyskiwane i gromadzone w olbrzymich ilościach to podstawa współczesnego biznesu. Wyzwaniem nie jest już ich zdobycie, lecz umiejętne przetwarzanie i analiza w celu wyciągania wniosków służących biznesowi.
  • Przygotowanie na nadchodzące wydarzenia
    Wyzwaniem każdej firmy, w szczególności w niepewnych czasach, jest przygotowanie scenariuszy na przyszłość. Taką analizę pozwolą przygotować algorytmy ML.
Dlaczego Deloitte

Eksperci Deloitte w Polsce udostępniają lokalnym firmom wysoce konfigurowalne rozwiązanie Deloitte Data Science Platform (DDSP), które umożliwia organizacjom skalowanie i wprowadzanie innowacji w szybki sposób, odpowiadając na wyzwania branży.

DDSP to narzędzie klasy MLOps oparte na technologiach open source. Umożliwia ono wykorzystanie różnych technik z zakresu analizy danych, ich uproduktowienie, skalowanie i automatyczne utrzymanie, zapewniając organizacjom bezpieczne, zintegrowane i holistyczne podejście do dostarczania skalowalnych rozwiązań sztucznej inteligencji. DDSP działa w dowolnym środowisku chmury.

${alt}
Kliknij grafikę aby powiększyć

Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Wojciech Sygnowski

Wojciech Sygnowski

Partner, lider obszaru Artificial Intelligence & Data

Wojciech posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych programów integracji technologii informatycznych wspierających transformacje biznesowe dużych organizacji. Jest cenion... Więcej