Marketing & Commerce

Usługi

Marketing & Commerce

O człowieku stanowi jego doświadczenie — ono nas kształtuje i wytycza kierunek działań. Bardziej niż same produkty czy usługi, ludzie cenią doświadczenia i związane z nimi uczucia. Mają wpływ na to, jak postrzegamy świat i jak się zachowujemy, bowiem nadają życiu sens i wzbogacają je o wspomnienia.

Doświadczenia to również podstawa do nawiązywania relacji, dzięki którym buduje się lojalność i tym samym uzyskuje korzystne wyniki.

Jak możemy pomóc?

Twórcze projektowanie i innowacje Łącząc storytelling, myśl projektową, technologie, strategie oraz nauki behawioralne w nieoczekiwany i niespotykany dotąd sposób, tworzymy przyciągające treści, angażujące klientów w zupełnie nowe doświadczenia. Projektowanie i innowacje to zarówno nasz chleb powszedni, jak i wyróżnik naszej firmy i klientów na tle konkurencji. Pozwalamy markom wkroczyć na wyższy poziom doświadczenia ludzkiego.

Reklama i branding Współpracujemy z dyrektorami ds. marketingu przy realizacji znakomitych pomysłów. Jako agencja, odpowiedzialna za kontakt z mediami, budujemy marki, wypuszczamy produkty i usługi na rynek oraz oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu klientów — wszystko w oparciu o dane, analizy i właściwe podejście do czynności twórczej oraz odpowiednie zamieszczanie reklam telewizyjnych, zewnętrznych, cyfrowych oraz przeznaczonych na platformy społecznościowe.

Marketing cyfrowy Wspólnie z liderami w technologiach marketingowych i dyrektorami ds. marketingu kształtujemy przyszłość reklam i marketingu. Wspieramy ich w tworzeniu znaczącej, wymiernej wartości, usprawniając ich modele operacyjne, procedury oraz platformy technologiczne w zakresie mediów i marketingu. Pozwalamy im również lepiej wykorzystywać dane z różnych źródeł, rozwiązania analityczne oraz treści kreatywne. Ścisła współpraca z klientami i markami gwarantuje większe zaangażowanie zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów oraz skuteczne wprowadzanie nowych produktów i usług.

Digital Commerce Dzięki naszym usługom i globalnym platformom B2C oraz B2B nasi klienci mają możliwość realizacji długofalowych strategii rozwoju handlu. Oferujemy konkurencyjne, zróżnicowane i oparte o dane doświadczenia, umożliwiające wytworzenie szczególnej relacji pomiędzy marką a klientem, nadając tym samym marce znaczenie i pozytywny wizerunek.

Platforma doświadczenia klienta Rozwiązania technologiczne Deloitte — to nowe możliwości dla reklamy i marketingu. Hux by Deloitte Digital napędza i automatyzuje proces gromadzenia danych klientów oraz wykorzystuje uczenie maszynowe w celu dostosowania sposobu budowania relacji do poszczególnych osób lub podmiotów. Pozwala stworzyć spersonalizowane, dopasowane i zapadające w pamięć doświadczenia — niezależnie od tego, czy celem jest budowanie marki, wypuszczenie nowego produktu czy rozszerzenie bazy klientów.

Kontakt

Bartek Bobczyński

Bartek Bobczyński

Partner, Deloitte Digital

Bartek, związany z branżą Digital od 13 lat, posiada kompetencje z zakresu e-commerce, produkcji digitalowej, wdrożeń technologicznych oraz digital marketingu. Swoją karierę digitalową rozpoczął od wł... Więcej