Analytics and cognitive

Usługi

Artificial Intelligence & Data

Dzięki wykorzystaniu analityki, automatyzacji i sztucznej inteligencji do obróbki dużych zbiorów danych uświadamiamy sobie istnienie ukrytych relacji. Wdrożenie właściwej strategii z wykorzystaniem odpowiednich rozwiązań technologicznych pozwala zrównoważyć tempo zmian z kosztami i jakością, co oznacza wymierne korzyści dla firmy.

Ludzie i maszyny, strategia i analizy, redukcja kosztów i automatyzacja, dane i cel, prędkość i precyzja. O wszystkim decyduje tu „i”. Właśnie to uświadamiamy firmom, gdy pomagamy im wykorzystać tę siłę dla potrzeb transformacji, działać szybciej i precyzyjniej, zracjonalizować proces podejmowania decyzji i budować więzi z klientami, zapewniające obustronne korzyści.

Wskazujemy możliwości zastosowania sztucznej inteligencji dla potrzeb radykalnego zwiększenia efektywności organizacyjnej. Zaczynamy od definiowania strategii wykorzystania sztucznej inteligencji do opracowania nowych modeli biznesowych i poprawy wyników w najważniejszych obszarach działalności firmy. Towarzyszymy klientom w całym procesie przekształcania danych w analizy i wykorzystywania otrzymanych wyników.

Dysponujemy rozwiązaniami z dziedziny aktywów trwałych i niematerialnych (asset & IP factory), analityki i sztucznej inteligencji (Managed analytics & AI services), w tym Robotic Process Automation Software as a Service and Insights as a Service, opartymi o technologię chmury, umożliwiającymi wykorzystanie technologii kognitywnej w świecie realnym. Wspólnie możemy opracować produkty, oparte o sztuczną inteligencję, dzięki którym firma dołączy do technologicznej awangardy.

Pomagamy unowocześnić narzędzia analityczne i system gromadzenia danych w oparciu o platformy nowej generacji, wykorzystujące technologię chmury oraz architekturę big data, stanowiącą podstawę analityki i korzystającą ze sztucznej inteligencji.

Nasz zespół ds. robotyki i inteligentnej automatyzacji pomoże Państwu wdrożyć zautomatyzowane procesy, emulujące ludzkie decyzje, interakcje i osądy. Pozwoli to odkryć nowe możliwości poprawy wyników na każdym szczeblu organizacyjnym.

Dzięki zastosowaniu autonomicznych algorytmów nowej generacji, wspomagających proces podejmowania decyzji, generujących praktyczne prognozy i analizy na podstawie posiadanych danych, co również usprawnia proces decyzyjny, firma będzie w stanie w pełni wykorzystać możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja, do zwiększenia zaangażowania pracowników.

Witamy w „Epoce i”™

Kontakt

Wojciech Sygnowski

Wojciech Sygnowski

Partner, lider obszaru Artificial Intelligence & Data

Wojciech posiada ugruntowane doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych programów integracji technologii informatycznych wspierających transformacje biznesowe dużych organizacji. Jest cenion... Więcej