Core Business Operations

Rozwiązania

Core Business Operations

Technologia nie stoi w miejscu, a transformacja, modernizacja i wykorzystanie istniejących platform technologicznych wymagają innowacji. Najważniejsze - to wiedzieć, kiedy korzystać z nowych technologii dla potrzeb rozwoju produktów i usług, poprawy wyników finansowych i przyspieszenia cyklu obsługi klienta.

Systemy operacyjne - to serce każdej firmy. Oczekuje się od nich przynajmniej ułatwienia pracy ludziom i poprawy wyników. W najlepszym wydaniu natomiast mogą otworzyć przed firmą zupełnie nowe perspektywy.

Największym wyzwaniem dla szefów komórek IT i pionów operacyjnych jest ciągły postęp technologiczny: to, co pięć lat temu było absolutną nowością, mogło już odejść do lamusa. Nasi specjaliści pomogą jednak każdej firmie znaleźć się w awangardzie.

Warto skorzystać z możliwości funkcjonalnych i technicznych, jakie oferujemy, by przekształcać, modernizować i efektywnie wykorzystywać posiadane platformy technologiczne. Pomożemy również w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, opartych o chmurę, których wiele opracowano specjalnie dla potrzeb poszczególnych sektorów. Służymy również pomocą w procesie wprowadzania usprawnień strategicznych, przekładających się na poprawę wyników finansowych, innowacje produktowe, zwinność operacyjną i szybszą realizację zamówień.

Warto zdać się na wiedzę fachową, doświadczenie techniczne i znajomość branży, reprezentowane przez naszych specjalistów, którzy służą pomocą w procesie przestrajania i przebudowy struktur organizacyjnych, służącym wdrożeniu przyjętej strategii. Nasze wsparcie ułatwi opracowanie oszczędnych, wydajnych i nowoczesnych systemów działania, stanowiących podstawę rentownego wzrostu. Możemy również pomóc w opracowaniu i wdrożeniu technologii kognitywnych i cyfrowych, umożliwiających redukcję kosztów, poprawę wydajności, przekształcenie procesów obsługi płatności i generowania przychodów oraz czerpanie korzyści z zastosowania innowacyjnego, ultranowoczesnego modelu biznesowego.

Jeżeli chodzi o IT i technologię, nasi wyspecjalizowani inżynierowie poprowadzą proces reorganizacji i modernizacji platform, posiadanych przez firmę, co otworzy nowe perspektywy i zwiększy możliwości działania. Oferujemy między innymi modernizację aplikacji, optymalizację obsługi (w tym Agile i DevOps), projektowanie i inżynierię systemów oraz usługi integracyjne.

Dla każdej firmy, zainteresowanej przyszłymi sukcesami w świecie, w którym decyzje podejmuje się w oparciu o dane i pogłębione analizy, technologia chmury - to coś znacznie więcej niż atrakcyjna nowinka techniczna: to niezbędna innowacja cyfrowa. Zatrudniamy uznanych specjalistów od rozwiązań w chmurze, którzy mogą posłużyć za przewodników w procesie opracowywania strategii, planowania i wyboru, projektowania, wdrażania i migracji, oferując kompleksowe wsparcie i szeroką gamę rozwiązań technologicznych, umożliwiających firmie wejście na nowy, wyższy poziom wydajności.

Dysponujemy również zestawem supernowoczesnych rozwiązań SaaS, umożliwiających racjonalizację działalności i strategii, ułatwiających przezwyciężanie wyzwań rynkowych i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi klienta. Nasz zespół ekspertów ds. rozwiązań dla sektorów specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora opieki zdrowotnej, nauk biologicznych, bankowości, ubezpieczeń oraz z nowo powstających branż.

Kontakt

Warren Hatton-Jones

Warren Hatton-Jones

Consulting Leader, Deloitte Central Europe

My focus is on our effort to develop, win and successfully deliver large technology projects. In line with the Global Tech Savvy Initiative, part of my mission is to grow tech awareness amongst our pr... Więcej