Core Business Operations

Rozwiązania

Core Business Operations

Technologia nie stoi w miejscu, a transformacja, modernizacja i wykorzystanie istniejących platform technologicznych wymagają innowacji. Najważniejsze - to wiedzieć, kiedy korzystać z nowych technologii dla potrzeb rozwoju produktów i usług, poprawy wyników finansowych i przyspieszenia cyklu obsługi klienta.

Systemy operacyjne - to serce każdej firmy. Oczekuje się od nich przynajmniej ułatwienia pracy ludziom i poprawy wyników. W najlepszym wydaniu natomiast mogą otworzyć przed firmą zupełnie nowe perspektywy.

Największym wyzwaniem dla szefów komórek IT i pionów operacyjnych jest ciągły postęp technologiczny: to, co pięć lat temu było absolutną nowością, mogło już odejść do lamusa. Nasi specjaliści pomogą jednak każdej firmie znaleźć się w awangardzie.

Warto skorzystać z możliwości funkcjonalnych i technicznych, jakie oferujemy, by przekształcać, modernizować i efektywnie wykorzystywać posiadane platformy technologiczne. Pomożemy również w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych, opartych o chmurę, których wiele opracowano specjalnie dla potrzeb poszczególnych sektorów. Służymy również pomocą w procesie wprowadzania usprawnień strategicznych, przekładających się na poprawę wyników finansowych, innowacje produktowe, zwinność operacyjną i szybszą realizację zamówień.

Warto zdać się na wiedzę fachową, doświadczenie techniczne i znajomość branży, reprezentowane przez naszych specjalistów, którzy służą pomocą w procesie przestrajania i przebudowy struktur organizacyjnych, służącym wdrożeniu przyjętej strategii. Nasze wsparcie ułatwi opracowanie oszczędnych, wydajnych i nowoczesnych systemów działania, stanowiących podstawę rentownego wzrostu. Możemy również pomóc w opracowaniu i wdrożeniu technologii kognitywnych i cyfrowych, umożliwiających redukcję kosztów, poprawę wydajności, przekształcenie procesów obsługi płatności i generowania przychodów oraz czerpanie korzyści z zastosowania innowacyjnego, ultranowoczesnego modelu biznesowego.

Jeżeli chodzi o IT i technologię, nasi wyspecjalizowani inżynierowie poprowadzą proces reorganizacji i modernizacji platform, posiadanych przez firmę, co otworzy nowe perspektywy i zwiększy możliwości działania. Oferujemy między innymi modernizację aplikacji, optymalizację obsługi (w tym Agile i DevOps), projektowanie i inżynierię systemów oraz usługi integracyjne.

Dla każdej firmy, zainteresowanej przyszłymi sukcesami w świecie, w którym decyzje podejmuje się w oparciu o dane i pogłębione analizy, technologia chmury - to coś znacznie więcej niż atrakcyjna nowinka techniczna: to niezbędna innowacja cyfrowa. Zatrudniamy uznanych specjalistów od rozwiązań w chmurze, którzy mogą posłużyć za przewodników w procesie opracowywania strategii, planowania i wyboru, projektowania, wdrażania i migracji, oferując kompleksowe wsparcie i szeroką gamę rozwiązań technologicznych, umożliwiających firmie wejście na nowy, wyższy poziom wydajności.

Dysponujemy również zestawem supernowoczesnych rozwiązań SaaS, umożliwiających racjonalizację działalności i strategii, ułatwiających przezwyciężanie wyzwań rynkowych i zapewnienie odpowiedniej jakości obsługi klienta. Nasz zespół ekspertów ds. rozwiązań dla sektorów specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań dla przedsiębiorstw z sektora opieki zdrowotnej, nauk biologicznych, bankowości, ubezpieczeń oraz z nowo powstających branż.