Customer Strategy & Design

Usługi

Customer Strategy & Design

Niezależnie od tego, czy w firmie pracują znawcy technologii cyfrowej, czy osoby stawiające w tej dziedzinie pierwsze kroki, nasi specjaliści mogą pomóc Państwu w wyborze odpowiedniego cyfrowego modelu biznesowego, najtrafniejszych ofert, nowych sposobów obsługi klienta oraz całościowych strategii cyfrowych, umożliwiających transformację.

Zadajmy sobie pytanie: Co to znaczy: być klientem? I odpowiedzmy na nie: Być klientem - to być człowiekiem.

Traktowanie obsługi klienta jako doświadczenia ludzkiego pomoże zmienić sposób postrzegania go i interakcji z nim we wszystkich punktach styczności, a to dzięki nadaniu momentom tego doświadczenia odpowiedniej wagi. Suma tych momentów - to doświadczenie, które zyskuje firma. Wzbogacanie doświadczenia oznacza wzmocnienie marki dzięki nowej, innowacyjnej ofercie. W ten sposób można zapewnić firmie pomyślną przyszłość.

Potraktujmy to jako wzbogacenie analiz danych, stanowiących podstawę strategii handlowej, o inteligencję emocjonalną. Technologia cyfrowa umożliwia firmie szybkie dotarcie do poszczególnych klientów. Deloitte Digital natomiast umożliwia wzmocnienie tych więzi dzięki spersonalizowanej ofercie produktów, usług i doświadczeń, atrakcyjnych z punktu widzenia klienta i w preferowanych przez niego formach - wirtualnej i realnej, jako obraz i dźwięk.

Wspólnie wypracujemy najlepsze sposoby wykorzystania danych, projektów i aktywów twórczych, łącząc analizę etnograficzną ze zwinną metodologią w procesie tworzenia koncepcji, testowania i dopasowywania skali nowych ofert.

Nawet jeżeli firma nie czuje się jeszcze pewnie jako użytkownik technologii cyfrowych, nasz zespół pomoże jej wykonać odpowiednie analizy, dobrać nowe modele biznesowe, opracować oferty, które zainteresują klientów, wybrać najnowocześniejsze sposoby obsługi i całościowe strategie, umożliwiające transformację.

Kontakt

Wiesław Kotecki

Wiesław Kotecki

Deloitte Digital CE

Lider zespołu Customer Strategy and Design w Deloitte Digital na terenie Europy Centralnej. W swojej pracy pomaga klientom w budowaniu przewag konkurencyjnych bazujących na perspektywie użytkownika i ... Więcej