Customer & Marketing

Usługi

Customer & Marketing

Marki rozwijają się dzięki świadomości, że każda interakcja z klientem jest okazją do nawiązania kontaktu. Nazywamy to koncentracją na ludzkim doświadczeniu. Interesy marki i klienta zbiegają się właśnie w tym punkcie.

W Deloitte stosujemy najnowsze zdobycze technologiczne i twórcze podejściem, które ułatwiają firmom bezpośrednią komunikację z klientami.

Funkcjonujemy pod nazwą Deloitte Digital i wykorzystujemy ultranowoczesne technologie do opracowywania pomysłów i modeli oraz wdrażania nowych rozwiązań, zorientowanych na przyszłość. Tworzymy innowacyjne przedsięwzięcia, platformy cyfrowe i wzbogacone systemy obsługi klienta.

Działamy z myślą o przyszłości naszych klientów. Jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić obecny poziom rozwoju Państwa firmy, z dużą dozą pewności określić, co powinna osiągnąć w najbliższej przyszłości i w ścisłej współpracy z nią zaplanować działania, które jej to umożliwią.

Punktem wyjścia, a zarazem celem tego procesu, który rozpoczyna się od analizy stylu życia człowieka, a następnie dopasowuje do niego sposób działania i ofertę firmy, jest oczywiście klient.

Nazywamy to koncentracją na ludzkim doświadczeniu.

Doświadczenie skupia się na najważniejszych momentach relacji: intelektualnych i emocjonalnych punktach wspólnych, umożliwiających złożenie klientowi specjalnej, spersonalizowanej oferty. Te niezaspokojone potrzeby, otwierające przed firmą nowe możliwości, można odkryć i zrozumieć dzięki projektom, opartym o nowoczesne narzędzia i systemy, którym twórcze podejście nadaje ludzką twarz.

Nasz zespół łączy kompetencje związane z opracowywaniem strategii, projektowaniem, innowacjami i marką (pomysł) z umiejętnością odpowiedniej obróbki danych, analizowania, wykorzystania systemów handlu internetowego, automatyzacji i integracji platformy (model), a także z marketingiem, reklamą, treściami i optymalizacją (wdrożenie), zapewniając naszym klientom wyjątkowo dobry start w przyszłość.

Preferujemy partnerskie formy współpracy jako szybkie i dopasowane skalą do naszych możliwości. Utrzymujemy bliskie kontakty z czołowymi dostawcami innowacyjnych technologii na całym świecie i mamy dostęp do gotowych rozwiązań z zakresu technologii cyfrowej.

Opracowujemy inteligentne systemy obsługi klienta, które, wychwytując istotne momenty jego życia, dają firmie przewagę nad konkurencją oraz możliwości rozwoju dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej.

Od teraz każda firma znajdzie odpowiednie dla siebie rozwiązania w jednym miejscu.