Digital Customer

Usługi

Digital Customer

Strategie, oparte o pogłębione analizy i zaawansowane rozwiązania technologiczne umożliwią zwiększenie sprzedaży i przyspieszenie obsługi, przyczynią się do rozwoju firmy i wzmocnią relacje z klientami dzięki wyjątkowej jakości obsługi. Osiemdziesiąt procent zdarzeń, które kształtują postrzeganie marki, ma miejsce w procesie sprzedaży i obsługi klienta. Dzięki współpracy z nami zdarzenia te mogą trwale zapaść w pamięć klientom i stać się punktami centralnymi całego procesu obsługi, niezależnie od tego, czy chodzi tu o łańcuch dostaw, logistykę, proces realizacji zleceń czy kształtowanie klientocentrycznego podejścia pracowników i partnerów firmy. O wartości firmy jako całości decyduje to, czy potrafi zachęcić klienta do dalszych zakupów.

Działamy w świecie cyfrowym - tam znajdują się nasi klienci. I panuje w nim spory tłok, a firmy współzawodniczą o zdobycie klienta praktycznie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dzięki Deloitte Digital firma może osiągnąć wyższy poziom biegłości w tej niełatwej grze i zyskać nowe możliwości rozwoju, jakie oferują narzędzia cyfrowe.

Warto więc wykorzystać wyjątkowe kwalifikacje, jakimi dysponuje nasz zespół, do efektywnego budowania relacji z klientami i zwiększenia rentowności. Nasz dodatkowy atut - to bliska współpraca z wiodącymi dostawcami rozwiązań cyfrowych, takimi jak Microsoft, ServiceNow, Oracle czy SAP.

Dzięki temu możemy razem opracować pomysł i model oraz wdrożyć rozwiązania, niezbędne do rozwoju cyfrowych kanałów sprzedaży. Pomożemy Państwu opracować strategię rynkową, uwzględniającą mechanizmy motywacji, wbudowane w projekt systemu, efektywność sprzedaży i całościowy obraz klienta. Zademonstrujemy możliwe sposoby wykorzystania technologii - sztucznej inteligencji, przetwarzania języków naturalnych i inteligentnego przetwarzania danych.

Klienci coraz częściej wskazują jakość obsługi jako kluczowy czynnik, decydujący o lojalności względem marki. Nie można więc pozwolić sobie na bezczynność i nie pracować nad poprawą jakości doświadczenia klienta. Dzięki nam firma uzyska przewagę nad konkurencją, którą zapewni wykorzystanie nowej generacji cyfrowych systemów obsługi klienta. Wspólnie opracujemy projekt połączenia najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych z odpowiednimi strategiami, analizami, doświadczeniami i kwalifikacjami, dzięki którym jakość obsługi klienta będzie wyróżniać firmę na rynku.

Wieloaspektowy proces cyfrowej obsługi klienta, oparty o takie rozwiązania, jak rzeczywistość wzmocniona lub wirtualna, to przyszłość handlu. Współpraca z nami umożliwi Państwu odpowiednie przygotowanie się do tej zmiany, a połączenie technologii z działalnością twórczą zaowocuje wyjątkową jakością obsługi klienta - zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w świecie realnym.

Kontakt

Olga Lipińska-Bielan

Olga Lipińska-Bielan

Partner, Deloitte Digital

Olga jest liderem technologii i transformacji z ponad 15-letnim doświadczeniem w wielu organizacjach, branżach i regionach geograficznych. Jej głównym celem jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań, ... Więcej