Rozwiązania

Polityka cenowa

Polityka cenowa - jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakimi dysponuje firma

Cena jest doskonałym narzędziem do poprawy wyników firmy, gdyż zwykle już w półrocznej perspektywie następuje zwrot z inwestycji związanych z jej optymalizacją.

Polityka cenowa to jedno z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych narzędzi, jakimi dysponuje firma – zarówno w trakcie dobrej jak i złej koniunktury. Badania pokazują, że zwrot z inwestycji w projekty związane ze zmianą strategii cenowej jest trzy do czterech razy wyższy niż z jakiejkolwiek innej inicjatywy wdrażanej przez spółki i mającej na celu poprawienie wyniku.

 

Ponad 90 procent spółek, które zrewidowały politykę cenową, jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z wyników swoich działań. Chodzi więc nie tylko o oczywisty cel, czyli poprawę wyników, ale również aspekt skuteczności, której niekiedy brakuje w przypadku innych projektów zmian.