Rozwiązania

Polityka cenowa

Polityka cenowa - jedno z najskuteczniejszych narzędzi, jakimi dysponuje firma

Cena jest doskonałym narzędziem do poprawy wyników firmy, gdyż zwykle już w półrocznej perspektywie następuje zwrot z inwestycji związanych z jej optymalizacją.

Polityka cenowa to jedno z najskuteczniejszych i najbardziej wszechstronnych narzędzi, jakimi dysponuje firma – zarówno w trakcie dobrej jak i złej koniunktury. Badania pokazują, że zwrot z inwestycji w projekty związane ze zmianą strategii cenowej jest trzy do czterech razy wyższy niż z jakiejkolwiek innej inicjatywy wdrażanej przez spółki i mającej na celu poprawienie wyniku.

 

Ponad 90 procent spółek, które zrewidowały politykę cenową, jest zadowolonych lub bardzo zadowolonych z wyników swoich działań. Chodzi więc nie tylko o oczywisty cel, czyli poprawę wyników, ale również aspekt skuteczności, której niekiedy brakuje w przypadku innych projektów zmian.

Kontakt

Magdalena Jończak

Magdalena Jończak

Partner, Lider ds. Sektora Dóbr Konsumenckich

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe. Lider branżowy Deloitte na Europę Środkową w sektorze dóbr konsumenckich. Specjalizuje się w rozwiązaniach rentownego wzrostu, w tym w zakresie strategi... Więcej

Tomasz Zagdan

Tomasz Zagdan

Menedżer w Dziale Konsultingu

Tomasz posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracy doradczej. Jest członkiem zespołu Strategy & Operations. Specjalizuje się w projektach dla branż dóbr konsumenckich oraz przemysłowych mających na c... Więcej