Finance Transformation

Rozwiązania

Transformacja pionu finansów

Transformacja pionu finansowego przedsiębiorstwa to czasochłonny i trudny proces. Bez starannego zaplanowania może okazać się bardzo kosztowna. Jednak taka transformacja jest konieczna, jeśli finanse mają dotrzymać kroku zmieniającym się potrzebom i strategiom biznesowym firm.

Deloitte pomaga dyrektorom finansowym tworzyć wartość dodaną dla całego biznesu. Wzmacniamy pozycję CFO jako zaufanego partnera biznesowego, tworzymy efektywne modele operacyjne, optymalizujemy podstawowe procesy, wreszcie wspieramy dyrektorów finansowych w ich bieżącej działalności.

Rozwiązania dla Dyrektorów Finansowych

Nowoczesny CFO powinien być z jednej strony idealnym Partnerem dla Biznesu (strategiem i katalizatorem zmian) a z drugiej efektywnym kontrolerem finansowym (strażnikiem aktywów i menedżerem operacji finansowo-księgowych).

„Cztery oblicza” nowoczesnego CFO to:

  • Strateg, wspierający wypracowanie i wdrożenie nowych kierunków rozwoju firmy; 
  • Katalizator zmian zmierzających do poprawy efektywności ekonomicznej i organizacyjnej firmy poprzez wsparcie procesów wyznaczania celów, planowania, monitorowania i motywacji; 
  • Strażnik aktywów firmy i zgodności z obowiązującymi przepisami, zorientowany na minimalizację ryzyka; 
  • Menedżer operacji finansowo-księgowych (Operator).


Dowiedz się więcej o CFO Programme. Dedykowanym programie Deloitte dla dyrektorów finansowych. 

Deloitte wspiera czołowe organizacje z sektora prywatnego i publicznego w usprawnianiu zarządzania finansowego oraz optymalizacji procesów i narzędzi.

Usługi zespołu Deloitte Finance&HR Transformation obejmują m.in. wsparcie w zakresie zarządzania wartością firmy, podnoszenia efektywności i rentowności oraz reorganizacji procesów i systemów ERP (m.in. wdrażania Centrów Usług Wspólnych SSC).