Nasi ludzie

Daniel Dziula

Starszy Koordynator w dziale Marketingu

Daniel Dziula

Daniel odpowiada za marketing i komunikację Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych oraz działu Doradztwa Finansowego Deloitte. Planuje i koordynuje realizację kampanii marketingowych, jest odpowiedzialny za kontakt z mediami, a także wspiera procesy sprzedażowe.

Daniel Dziula