Nasi ludzie

Adam Chróścielewski

Lider Deloitte EMEA Family Business Network w Polsce i Europie Środkowej

Partner w Dziale Audit & Assurance

Adam Chróścielewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adam Chróścielewski jest liderem grupy Family Business Network w Deloitte w Polsce. Jest również odpowiedzialny za koordynowanie prac dla spółek z sektora DGC (Dynamic Growth Companies) w Polsce i Europie Centralnej. Jest biegłym rewidentem, posiada tytuł ACCA. Adam posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytu. Bierze udział w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (US GAAP). Pracował dla wielu firm rodzinnych w Polsce, w tym także firm z sektora farmaceutycznego.

Adam Chróścielewski