Nasi ludzie

Adam Chróścielewski

Lider Deloitte EMEA Family Business Network w Polsce i Europie Środkowej, Lider Deloitte Private w Polsce

Partner w Dziale Audit & Assurance

Adam Chróścielewski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adam jest liderem grupy Family Business Network w Deloitte w Polsce i Centralnej Europie, oraz liderem Deloitte Private w Polsce. Adam pełni także rolę Partnera w Deloitte w dziale Audit & Assurance. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie audytu, w tym w badaniach sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz przepisami obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych (US GAAP). Adam posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz tytuł ACCA. Jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zapewnianie najwyższej jakości usług świadczonych przez Deloitte Polska na rzecz firm rodzinnych, takich jak audyt finansowy, doradztwo podatkowe, Cyber i M&A. Współpracuje z wieloma firmami rodzinnymi z różnych sektorów w całej Polsce.

Adam Chróścielewski