Nasi ludzie

Adam Pasternak-Winiarski

Dyrektor, Dział Usług Aktuarialnych i Ubezpieczeniowych

Adam Pasternak-Winiarski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Adam gromadził doświadczenie aktuarialne w obszarze ubezpieczeń na życie i majątkowych zarówno uczestnicząc w projektach doradczych jak również pełniąc funkcję Głównego Aktuariusza.

W ciągu ostatnich lat Adam był mocno zaangażowany w rozwój MSSF 17 w Polsce, prowadząc śniadania aktuarialne dla rynku ubezpieczeniowego, publikując w pismach branżowych oraz uczestnicząc w projektach szkoleniowych i implementacyjnych

Jest zaangażowany w wiele aktywności związanych z edukacją aktuarialną, m.in. współprowadząc wykłady Technik Aktuarialnych organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy. Adam posiada licencję aktuarialną.

Adam Pasternak-Winiarski