Nasi ludzie

Adam Pasternak-Winiarski

Starszy Menedżer, Dział Usług Aktuarialnych

Adam Pasternak-Winiarski

Adam gromadził doświadczenie aktuarialne zarówno uczestnicząc w projektach doradczych jak również pełniąc funkcję Głównego Aktuariusza w jednym z zakładów ubezpieczeń majątkowych. Był odpowiedzialny za wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na cele rachunkowości (według PSR i MSSF) i wypłacalności. Jest zaangażowany w wiele aktywności związanych z edukacją aktuarialną, m.in. współprowadząc wykłady Technik Aktuarialnych organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy.

Adam Pasternak-Winiarski