Analizy

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, przewidujący zniesienie rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.