Nasi ludzie

Aleksandra Grudzińska

Adwokat, Senior Managing Associate, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Aleksandra Grudzińska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Aleksandra jest adwokatem oraz doradcą podatkowym w Zespole Postępowań Spornych Deloitte w Warszawie. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów jako pełnomocnik w sporach z władzami skarbowymi w trakcie kontroli podatkowych, w postępowaniach podatkowych oraz sądowych. Zajmuje się sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego-skarbowego. Doradza także Klientom w projektach mających na celu określenie oraz minimalizację ryzyka wystąpienia sankcji karnych skarbowych.

Aleksandra Grudzińska