Nasi ludzie

Anna Jaroszewicz-Gałwa

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Jaroszewicz-Gałwa

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1

Szczecin

Polska

70-200

Zobacz na mapie

Anna Jaroszewicz-Gałwa jest licencjonowanym doradcą podatkowym i starszym menadżerem w szczecińskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Posiada również doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym, które zdobyła reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi.

Anna Jaroszewicz-Gałwa