Nasi ludzie

Anna Jaroszewicz

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Jaroszewicz

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1

Szczecin

Polska

70-200

Zobacz na mapie

Anna Jaroszewicz jest licencjonowanym doradcą podatkowym i menadżerem w szczecińskim biurze Deloitte. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych oraz korzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Posiada również doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z postępowaniem sądowoadministracyjnym, które zdobyła reprezentując Klientów przed sądami administracyjnymi.

Anna Jaroszewicz