Nasi ludzie

Andrzej Kępa

Manager, Risk and Regulatory, Financial Services

Andrzej Kępa

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Andrzej jest Managerem w Deloitte w Dziale Zarządzania Ryzykiem i Regulacji. Jest absolwentem studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w sektorze finansowym w obszarach rynku finansowego oraz rynku kapitałowego. Jego doświadczenie obejmuje takie funkcje jak dyrektor Departamentu Skarbu w kilku bankach komercyjnych, dyrektor Departamentu Strategii Inwestycji w obszarze private banking, Zarządzającego Funduszem w jednym z funduszy emerytalnych w Polsce oraz dyrektora Działu Rynku Terminowego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Andrzej był również szefem Komitetu Inwestycyjnego w jednym z banków w Polsce oraz członkiem Globalnego Komitetu Strategii Inwestycji w grupie jednego z banków międzynarodowych.

Specjalizuje się w obszarze strategii inwestycyjnych i doradztwa inwestycyjnego dla klientów private banking, alokacji aktywów jak również w obszarze nowych regulacji nadzorczych MIFID II, MIFIR, EMIR, BMR, SFTR.

Andrzej uczestniczył min. w projektach z zakresu:

  • wdrożenia regulacji MiFID II i EMIR dla  obszaru rynków finansowych w banku i domu maklerskim;
  • badaniach Systemu Zarządzania Ryzykiem w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych;
  • stworzenia planów działania zmierzających do zapewnienia zgodności  procesów i procedur związanych z nowymi regulacjami;
  • tworzenia specyfikacji funkcjonalnych (w tym w obszarze skarbu i domu maklerskim);
  • projektowania środowiska kontroli wewnętrznych w banku.
Andrzej Kępa