Nasi ludzie

Andrzej Kępa

Senior Manager, Risk Advisory | Financial Crime

Andrzej Kępa

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Andrzej jest Senior Managerem w Dziale Risk Advisory Deloitte (Financial Crime). Do Deloitte dołączył w 2017 roku. Jego doświadczenie obejmuje takie funkcje jak dyrektor Departamentu Skarbu w kilku bankach komercyjnych, dyrektor Departamentu Strategii Inwestycji w obszarze private banking, Zarządzającego Funduszem w jednym z funduszy emerytalnych w Polsce oraz dyrektora Działu Rynku Terminowego na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest doświadczonym doradcą w projektach dotyczących obszarów AML/CFT, wdrażania europejskich i lokalnych regulacji dla banków, biur maklerskich, brokerów ubezpieczeniowych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Specjalizuje się również w obszarze wdrażania nowych regulacji nadzorczych a także w obszarach MiFID II/MiFIR, EMIR, BMR oraz SFTR.

Andrzej uczestniczył min. w projektach doradczych z zakresu:

 • Raportów Corporate Intelligence Services (CIS) oraz weryfikacji występowania podmiotów na listach sankcyjnych,
 • oceny ryzyka AML/CFT instytucji obowiązanej,
 • kompleksowych przeglądów regulacyjnych działalności pośredników ubezpieczeniowych, weryfikacji zgodności działalności spółek z polskim prawem, w tym Ustawą
  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
 • zarządzania projektem oraz wsparcia w zakresie wdrożenia zmian regulacyjnych związanych
  z reformą IBOR dla banku w Polsce,
 • kompleksowego wdrożenia pakietu regulacyjnego MiFID II/MiFIR w jednym z największych banków w Polsce i jego Domu Maklerskim w obszarze rynków finansowych,
 • wdrożenia wytycznych ESMA w sprawie ustaleń dotyczących outsourcingu,
 • projektowania środowiska kontroli wewnętrznych w banku.

Jest absolwentem podyplomowych studiów Compliance w Szkole Głównej Handlowej, studiów MBA na Politechnice Warszawskiej oraz studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.

Andrzej Kępa