Nasi ludzie

Artur Kolanowski

Manager

Artur Kolanowski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Artur jest managerem z ponad 7-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Długi czas spędził pracując w największych polskich bankach, a od kilku lat wspiera Deloitte Risk Advisory w zespole ryzyka finansowego i regulacyjnego.

Głównymi obszarami, w których Artur się specjalizuje są: wycena instrumentów finansowych, zarządzanie ryzkiem rynkowym, IRRBB, FRTB, modele VaR czy walidacja modeli. Najczęściej współpracuje z jednostkami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem, ALM lub walidacje.

Miał okazje współpracować zarówno z największymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi jaki i małymi lokalnymi bankami.

Artur Kolanowski