Nasi ludzie

Alicja Kołodziejczak

Senior Consultant

Alicja Kołodziejczak

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Alicja zajmuje się opracowywaniem raportów niefinansowych (zrównoważonego rozwoju) zgodnych z regulacjami oraz standardami rynkowymi (m.in. NFRD, UoR, GRI, IR) dla polskich i międzynarodowych firm. Jest także odpowiedzialna za śledzenie zmian regulacyjnych w tym zakresie, w szczególności specjalizując się w wymaganiach ujawnień wynikających z dyrektywy CSRD i Europejskich Standardów Raportowania Zagadnień Zrównoważonego Rozwoju (ESRS).

Posiada certyfikat Global Reporting Initiative (na podstawie GRI Universal Standards 2021).

Alicja Kołodziejczak