Nasi ludzie

Anna Kowalewska

Partner | Sustainability Consulting CE

Anna Kowalewska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna jest Partnerem w zespole Deloitte Sustainability and Economics Consulting CE, koncentrującym się na sektorze publicznym. Ma ponad 13 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu projektów doradczych, zarządzaniu relacjami z klientami i koordynacji wewnętrznych inicjatyw związanych z ESG, zrównoważonym rozwojem, rozwojem międzynarodowym i infrastrukturą. Pracowała w ponad 30 krajach, realizując umowy ramowe i projekty dla organizacji międzynarodowych, sektora publicznego i podmiotów prywatnych.


Przez ostatnie lata doradzała klientom w zakresie łagodzenia i adaptacji zmian klimatu, zrównoważonego finansowania i odpowiedzialnych inwestycji na rynkach wschodzących. Posiada głębokie zrozumienie zarówno perspektywy sektora publicznego jak i prywatnego w zakresie zrównoważonego rozwoju i inwestycji. Była zaangażowana w wiele projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem, analizami finansowymi i ekonomicznymi, oceną wpływu, Project Finance i partnerstwem publiczno-prywatnym.

Anna Kowalewska