Nasi ludzie

Artur Kożuch

Ekspert | Deloitte Technology

Agile Advisory

Artur Kożuch

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Artur jest ekspertem w zespole doradztwa technologicznego. Specjalizuje się w projektach doradczych obejmujących praktyczne zastosowanie zwinnych metod zarządzania (Agile) oraz wspieranie organizacji podczas działań transformacyjnych.

Artur jest certyfikowanym Scrum Master’em (PSM I), Product Owner’em (PSPO I), a także posiada liczne certyfikaty zarządzania projektami m.in. AgilePM® Foundation, PRINCE2® Foundation, Lean IT® Foundation oraz SAFe® Agilist.

Artur Kożuch