Nasi ludzie

Artur Kożuch

Senior Manager w Zespole Strategii i Transformacji Technologii

Artur Kożuch

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Artur jest Senior Managerem w zespole Technology Strategy & Transformation w warszawskim oddziale Konsultingu Deloitte, gdzie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności do tworzenia efektywnie pracujących zespołów w obszarze Digital. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajdują się projekty polegające na wspieraniu kadr zarządzających zarówno w formułowaniu jak i operacjonalizacji strategii transformacji agile.

Jego doświadczenie potwierdzają liczne certyfikacje z zakresu zarządzania projektami, produktami i usługami, m.in. Professional Scrum Master (PSM I & II), Professional Scrum Product Owner (PSPO I), Kanban Management Professional (KMP I), SAFe Agilist, Agile Project Management Foundation, Lean IT Foundation, PRINCE2 Foundation oraz ITIL4 Foundation.

Artur Kożuch