Nasi ludzie

Anna Kwiatkowska

Intern | Financial Advisory | Forensic

Anna Kwiatkowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna jest studentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne.
Uczestniczyła na wymianie studenckiej na Uniwersytecie Lizbońskim, na wydziale Zarządzania Informacją.
Jej kompetencje w zakresie analizy danych obejmują zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Szczególnie bliskim jej obszarem jest analiza danych.
Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, a językiem portugalskim w stopniu komunikatywnym.

Anna Kwiatkowska