Nasi ludzie

Aleksander Łaszek

Menedżer, Sustainability & Economics

Aleksander Łaszek

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Doktor nauk ekonomicznych i menedżer w zespole ds. analiz ekonomicznych. Ekspert w zakresie długookresowego wzrostu gospodarczego oraz przemian strukturalnych. Doradza w obszarach analiz wpływu planowanych regulacji i zmian realizowanych polityk na gospodarkę i społeczeństwo, prowadzi badania nad strukturalnymi zmianami zachodzącymi w gospodarce i branżach. Wcześniej główny ekonomista fundacji FOR, autor licznych analiz, raportów i projektów edukacyjnych.

Aleksander Łaszek