Nasi ludzie

Anna Lewińska

Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Lewińska

ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 1

Szczecin

Polska

70-200

Zobacz na mapie

Anna jest licencjonowanym doradcą podatkowym oraz certyfikowanym księgowym. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, a zwłaszcza w problematyce podatku VAT występującej w jednostkach sektora finansów publicznych. Anna jest autorką licznych artykułów podatkowych publikowanych w prasie codziennej.

Ania jest członkiem zespołu świadczącego kompleksowe usługi doradcze dla branży morskiej i stoczniowej.

Anna Lewińska