Nasi ludzie

Artur Maziarka

Partner w Dziale Audit & Assurance

Artur Maziarka

Face2Face Business Campus

ul. Żelazna 2

Katowice

Polska

40-851

Zobacz na mapie

Artur posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w nadzorowaniu badań sprawozdań finansowych spółek z różnorodnych sektorów gospodarczych. Swoją karierę w Deloitte rozpoczął w roku 1996 w krakowskim oddziale firmy, aby w roku 2001 kontynuować praktykę w Stanach Zjednoczonych, w biurze Deloitte w Dayton, Ohio w Dziale Audytu i Doradztwa. Od roku 2005 Artur pracuje w katowickim oddziale Deloitte.

W chwili obecnej Artur jest Partnerem w Dziale Audit & Assurance Deloitte w Katowicach. Artur kieruje również zespołem Energii i Zasobów Naturalnych Deloitte w środkowej Europie.

Artur specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych według polskich, międzynarodowych i amerykańskich standardów rachunkowości, jest także autorem wielu publikacji z zakresu MSSF.

Jest biegłym rewidentem oraz członkiem Association of Certified Chartered Accountants (Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów w Wielkiej Brytanii).

Artur Maziarka