Nasi ludzie

Aleksandra Mazur-Zych

Radca prawny, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Aleksandra Mazur-Zych

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Aleksandra jest radcą prawnym w Zespole Postępowań Spornych Deloitte w Warszawie. Posiada ponad 14 letnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach sądowych przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów z zakresu prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej. Doradza także Klientom w projektach mających na celu określenie oraz minimalizację ryzyka wystąpienia sankcji karnych skarbowych.

Aleksandra Mazur-Zych