Nasi ludzie

Andrzej Dziuba

Konsultant w Zespole Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Andrzej Dziuba

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w zespołach doradztwa podatkowego specjalizujących się w obsłudze podmiotów z sektora finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług, w szczególności przeprowadzaniem przeglądów podatkowych, badań typu due diligence, wprowadzaniem i audytem procedur rozliczeń podatkowych, restrukturyzacją działalności, jak również bieżącym doradztwem podatkowym.

Andrzej Dziuba