Nasi ludzie

Aleksandra Pup

Consultant

Aleksandra Pup

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Aleksandra zdobyła wieloletnie doświadczenie przede wszystkim w samorządzie wojewódzkim, pracując nad strategią poprawy jakości powietrza na poziomie regionalnym, a także wdrażając ją w praktyce poprzez współpracę z polskimi i unijnymi instytucjami publicznymi. Zajmowała się także efektywnością energetyczną realizując audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw, przede wszystkim w sektorze przemysłu. Obecnie zajmuje się projektami realizowanymi dla klientów z sektora publicznego związanymi ze zrównoważonym rozwojem miast, a także projektami w obszarze opracowywania strategii i definiowania celów dekarbonizacji dla klientów z sektora publicznego i prywatnego.
Absolwentka kierunku Energetyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aleksandra Pup