Nasi ludzie

Anna Rączkowska

Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Rączkowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna jest radcą prawnym. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu tzw. Business Tax – obejmującego przede wszystkim obszar podatku dochodowego od osób prawnych. Na przestrzeni lat realizowała wiele projektów obejmujących na przykład wdrożenia nowych struktur organizacji i zasad finansowania działalności spółek, zmiany właścicielskie Klientów, analizę konsekwencji podatkowych różnych modeli świadczenia usług wewnątrzgrupowych – zapewniając zgodność z zasadami klauzuli zapobiegającej nadużyciom podatkowym (GAAR).

Anna Rączkowska