Nasi ludzie

Anna Rączkowska

Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego

Anna Rączkowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Anna jest radcą prawnym. Przez ostatnie 15 lat zajmuje się doradztwem podatkowym, łącząc wiedzę prawniczą (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), jak i ekonomiczną (Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa).

Anna posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu tzw. Business Tax, w tym podatki międzynarodowe, doradztwo restrukturyzacyjne i projekty BMO. W tym okresie Anna realizowała wiele projektów obejmujących na przykład: wdrożenie nowych struktur organizacji biznesu, zasad finansowania działalności spółek, zmiany właścicielskie Klientów, analizę konsekwencji podatkowych różnych modeli świadczenia usług i rozliczeń wewnątrzgrupowych – zapewniając zgodność z zasadami klauzuli zapobiegającej nadużyciom podatkowym (GAAR) oraz mając na względzie konieczność dopełnienia wymogów należytej staranności dla celów podatkowych.

Anna Rączkowska