Nasi ludzie

Aleksandra Rytko

Biegły Rewident, Zespół Techniczny MSSF

Starszy Menedżer w Dziale Audit & Assurance

Aleksandra Rytko

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Aleksandra jest biegłym rewidentem, posiada także dyplom ACCA i IPSAS Certificate (CIPFA). Specjalizuje się w praktycznym stosowaniu MSSF jako członek Działu Technicznego IFRS. Przed dołączeniem do Deloitte, od 2013 r. Aleksandra prowadziła własną działalność doradczo-szkoleniową, a wcześniej pracowała na różnych stanowiskach zarówno w biznesie jak i audycie. W latach 2015-2016 współpracowała z Bankiem Światowym i Ministerstwem Finansów przy projektach związanych z potencjalnym wdrażaniem IPSAS w UE. W latach 2017-2018 najpierw jako konsultant Banku Światowego, a następnie doradca ds. edukacji PIBR realizowała także szereg projektów dotyczących edukacji biegłych rewidentów. W 2018 r. była członkiem międzynarodowego zespołu finansowanego przez rząd brytyjski, którego celem było opracowanie standardu sprawozdawczości finansowej dla mikro przedsiębiorstw w Gruzji. Równolegle, przez wiele lat szkoliła z MSSF, na sali wykładowej spędziła ponad 2000 godzin.

Aleksandra Rytko