Nasi ludzie

Artur Sałbut

Starszy Menedżer

Artur Sałbut

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Artur jest doradcą podatkowym i Starszym Menedżerem w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Artur uczestniczył w wielu projektach z zakresu podatku od nieruchomości dla klientów z branży budowlanej, cementowej, spożywczej i energetyki wiatrowej. Zakres tych projektów obejmował w szczególności: przeglądy podatkowe i kompleksowe doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości na każdym etapie postępowania podatkowego, a także reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi. 

Artur Sałbut