Nasi ludzie

Alina Tarnowska

Menadżerka | Risk Advisory | Extended Enterprise

Alina Tarnowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Alina od 12 lat zajmuje się zagadnieniami z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem. Doświadczenie zdobywała pracując dla instytucji finansowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Pracowała również jako prawnik w firmach budowlanych oraz nauczyciel szkolący w zakresie zagadnień prawnych. We wrześniu 2022 dołączyła do zespołu Extended Enterprise, gdzie odpowiada za tematykę zarządzania ryzykiem stron trzecich. Oferowane przez nią usługi skierowane są do przedsiębiorstw współpracujących z dużą liczbą stron trzecich (partnerów biznesowych, podwykonawców, dostawców towarów lub usług), które chciałyby uzyskać pełne zrozumienie ryzyka, wynikającego z relacji biznesowych z podmiotami trzecimi i odpowiednio nim zarządzić.

Alina Tarnowska