Nasi ludzie

Aleksandra Witowska

Cyber Security Manager

Aleksandra Witowska

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Aleksandra jest managerką w zespole Cyber Strategy w ramach Deloitte Risk Advisory. Posiada wieloletnie doświadczenie we wspieraniu organizacji w zarządzaniu zgodnością oraz ryzykiem, w szczególności w zakresie cyberbezpieczeństwa. Zdobywała doświadczenie przy wielu projektach dla podmiotów z sektora finansowego dotyczących m.in. NIS, DORA, wytycznych KNF, a także w zakresie weryfikacji dojrzałości organizacji w ramach cyberbezpieczeństwa. Uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych m.in. opartych na chmurze obliczeniowej, a także budowaniu strategii cyberbezpieczeństwa organizacji. Posiada certyfikat Lead Auditora ISO 27001.

Aleksandra Witowska