Nasi ludzie

Bartosz Barański

Radca prawny, Local Partner, Postępowania Sądowe i Arbitraż

Bartosz Barański

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartosz jest doświadczonym pełnomocnikiem procesowym z wieloletnim doświadczeniem. Reprezentował Klientów przed organami administracji publicznej, w tym w kontrolach podatkowych i skarbowych, jak również przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi. Bartosz specjalizuje się w sporach administracyjnych z zakresu prawa finansowego i unijnego oraz sporach cywilnych. Pracował także przy projektach mających na celu określenie oraz minimalizację ryzyka wystąpienia sankcji karnych skarbowych.

Bartosz Barański