Nasi ludzie

Barbara Czyżewska-Makaruk

Dział Doradztwa Podatkowego

Associate manager w Zespole cen transferowych

Barbara Czyżewska-Makaruk

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Barbara dotychczas była zaangażowana w realizację projektów dotyczących m.in. przygotowania i przeglądu dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz, opracowywania polityk cen transferowych, projektów związanych z gromadzeniem dowodów świadczenia usług, a także wniosków o APA. Wspiera klientów w ramach bieżącego doradztwa oraz podczas kontroli podatkowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.

 

Barbara Czyżewska-Makaruk