Nasi ludzie

Barbara Gryszko

Partner, Audit & Assurance

Barbara Gryszko

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Barbara jest Partnerem w dziale Audit & Assurance w Sektorze Instytucji Finansowych. Ma ponad dwunastoletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług audytorskich i doradczych między innymi dla banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w audycie instytucji finansowych w zakresie raportowania wg MSSF oraz PSR. Ma doświadczenie w projektach due diligence oraz doradczych (m.in. z zakresu wyceny instrumentów finansowych, MSSF 9, Solvency II) dla podmiotów sektora finansowego. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących oceny efektywności środowiska kontroli wewnętrznej, w tym także SOX404. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Barbara Gryszko