Nasi ludzie

Bartłomiej Iwanowicz

Director

Bartłomiej Iwanowicz

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartek jest audytorem wewnętrznym firmy członkowskiej Deloitte CE. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w obszarach governance, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, które zdobył pracując w firmach tzw. wielkiej czwórki oraz wiodących podmiotach z sektora finansowego.

Bartek posiada stopień doktora nauk ekonomicznych i przez kilka lat łączył karierę zawodową z działalnością akademicką, wykładając na najlepszej wg Financial Times uczelni biznesowej w Polsce.

Bartłomiej Iwanowicz