Nasi ludzie

Bartłomiej Napolski

Menedżer

Bartłomiej Napolski

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartłomiej jest menedżerem w Deloitte, gdzie pracuje już ponad 8 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym i wdrażaniem regulacji w sektorze bankowym. Brał udział w projektach doradczych dotyczących ryzyka stopy procentowej, reformy wskaźników IBOR oraz innych zagadnień w obszarze ryzyka rynkowego i ryzyka kredytowego.

Bartłomiej Napolski