Nasi ludzie

Bartłomiej Węgrzyn

Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Bartłomiej Węgrzyn

Kompleks Unity Center

ul. A. Lubomirskiego 20

Kraków

Polska

31-509

Zobacz na mapie

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (specjalizacja: doradztwo podatkowe oraz rynki finansowe). Licencjonowany doradca podatkowy.

Bartek specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz w doradztwie na rzecz inwestorów, którzy uzyskali pomoc publiczną w ramach Programu tzw. Polskiej Strefy Inwestycji.

Współautor Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (C.H. Beck 2019).

Bartłomiej Węgrzyn