Nasi ludzie

Bartosz Wojtaczka

Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

Bartosz Wojtaczka

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartosz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w stosowaniu unijnego prawa pomocy publicznej oraz regulacji w zakresie funduszy unijnych. Będąc pracownikiem jednej z instytucji zarządzających regionalnym programem operacyjnym odpowiadał za kwestie związane ze zgodnością projektowanego wsparcia z prawem pomocy publicznej. Poza tym odpowiadał za obszar związany ze wsparciem przedsiębiorczości i B+R.

Poza sektorem publicznym, Bartek w ramach współpracy z uznaną na rynku kancelarią prawną był odpowiedzialny za rozwój praktyki prawa pomocy publicznej.

Bartosz Wojtaczka