Nasi ludzie

Bartosz Zając

Partner Associate | Extended Enterprise

Bartosz Zając

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartosz jest Partner Associate w zespole Extended Enterprise, odpowiadającym za usługi w obszarze optymalizacji kosztów i przychodów (CRR – Cost & Revenue Recovery) oraz zarządzania stronami trzecimi (TPA – Third Party Advisory). Od 9 lat wspiera klientów w zakresie weryfikacji zgodności ze zobowiązaniami umownymi wiążącymi ich partnerów biznesowych, kontrahentów, czy licencjobiorców. Pomaga optymalizować źródła kosztów i przychodów przedsiębiorstwa, poprawiając jego wyniki finansowe. Rekomenduje rozwiązania mające na celu eliminację luk i niezgodności w istniejących procesach i kontrolach. Dotychczasowa działalność na rzecz klientów z różnych branż umożliwia mu dogłębne zrozumienie wyzwań stojących przed organizacjami i ryzyk towarzyszącym współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Bartosz posiada certyfikaty CISA (Certified Information System Auditor) oraz CSAM (Certified Software Asset Manager).

Bartosz Zając