Nasi ludzie

Bartosz Zając

Partner | Risk Advisory | Extended Enterprise

Bartosz Zając

al. Jana Pawła II 22

Warszawa

Polska

00-133

Zobacz na mapie

Bartosz od ponad 12 lat doradza klientom w zakresie zarządzania stronami trzecimi. Jako Partner w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte odpowiada za zespół Extended Enterprise.

Oferowane przez niego usługi przeznaczone są dla firm, które na co dzień współpracują z dużą liczbą stron trzecich: partnerów biznesowych, licencjodawców, dostawców towarów, usług, klientów czy podwykonawców. Bartosz najczęściej pracuje z klientami, którzy chcą:
• zapewnić, że rozliczenia wynikające z umów z kontrahentami są poprawne i zgodne z uzgodnionymi warunkami, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów,
• zrozumieć ryzyka wynikające z relacji biznesowych i odpowiednio nimi zarządzać,

Dotychczasowa działalność na rzecz klientów z różnych branż umożliwia mu dogłębne zrozumienie wyzwań stojących przed organizacjami i ryzyk towarzyszącym współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Bartosz posiada certyfikaty CISA (Certified Information System Auditor) oraz CSAM (Certified Software Asset Manager).

Bartosz Zając